дом Други Адвокати искат ново ръководство и политика за съсловието

Адвокати искат ново ръководство и политика за съсловието

83
ДЯЛ

Инициативен комитет „За промяна“ в адвокатурата бе учреден днес. В приета и разпространена до адвокатските съвети декларация се снема доверието от Висшия адвокатски съвет, включително и председателя му, и се настоява за избор на ново ръководство.

От Инициативния комитет заявяват, че ръководният им орган няма позиция на твърденията на представители на изпълнителната, съдебната власт и медиите, внушаващи или направо представящи българския адвокат като посредник в корупционния процес, както и отсъствието на реакция при все по-честите нарушения от страна на изпълнителната и съдебна власт на конституционните права на адвокатите и на техните клиенти.

Изключването на 13 800 адвокати от мерките на Правителството по подпомагане на бизнеса и работещите в условията на пандемията от COVID-19, както и непрозрачното управление на Висшия адвокатски съвет са сред другите посочени мотиви за поисканата оставка.

Координатор на инициативния комитет е председателят на пловдивските адвокати Иван Демерджиев.