дом Общество Акция „Местим трошките в район „Централен“ на 29 юни

Акция „Местим трошките в район „Централен“ на 29 юни

522
ДЯЛ

В „Централен“ продължават мерките към собствениците за преместване на излезли от употреба МПС (ИУМПС), паркирани по тротоарите, улиците, площадките, откритите обществени паркинги, зелените площи или други терени държавна или общинска собственост.

Съгласно нормативната уредба, към принудително преместване на автомобили се престъпва, ако собствениците в законоустановения 90 (деведесет) дневен срок не са изпълнили съставените им предписания, а именно – да приведат автомобилите си в техническо изправно състояни, да ги преместят на частен терен или да ги предадат за разкомплектоване на лицензирани за това организации.

На 29.06.2017 год. служители на районната администрация със съдействие на Второ РУ „Полиция“, ОП „Паркиране и репатриране“ и „Българска рециклираща компания“ АД ще се проведе акция по принудително преместване на площадка за временно съхранение на ИУМПС, чиито собственици не са изпълнили в срок съставените им предписания.

От началото на 2017 год. на територията на район „Централен“ са съставени 25 броя предписания на собственици на ИУМПС и принудително са преместени 11 автомобила.