дом Икономика Безработицата в Асеновград е спаднала с 16%

Безработицата в Асеновград е спаднала с 16%

513
ДЯЛ
Периодът за сравнение е май 2017 и май 2018

Бюрото по труда в Асеновград изнесе любопитни данни за трудовата заетост на населението.

Оказва се, че за изминалите 12 месец безработицата е спаднала с цели 16% или иначе казано е достигнала нива от 5.7% (1568 души).

Жените преобладават незаетото население (63.1%), а лицата без никаква квалификация за 57.9%.

Очаква се безработицата да спадне още малко с навлизането в сезона на временната заетост в курортите.