дом Общество Брутната работна заплата в областта за март е 1071 лева

Брутната работна заплата в областта за март е 1071 лева

114
ДЯЛ

С близо един процент се увеличават работниците, които имат трудови договори в Пловдивска област към края на март, тази година – сочат данни от Националната статистика.  

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2019 г. се увеличават с 2.1 хил., или с 0.9% спрямо края на декември 2018 г. Средната брутна месечна работна заплата в област Пловдив за януари 2019 г. е 1 035 лв.,за февруари – 1 028 лв. и за март – 1 071 лева. 

През първото тримесечие на 2019 г. Среднатамесечна работна заплата се увеличава спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. с 2.1%.