дом Общество Вдигнаха цените на парното и тока, ето колко ще плащаме

Вдигнаха цените на парното и тока, ето колко ще плащаме

72
ДЯЛ

Комисията за енергийно и водно регулиране обяви решенията си за цените в сектор „Електроенергетика“ и „Топлоенергетика“, които влизат в сила от 1 юли 2019 г. за следващия едногодишен ценови период.

С решение на Комисията са утвърдени окончателните цени в сектор „Електроенергетика“ за новия регулаторен период 1.07.2019 – 30.06.2020 г.

От 1 юли 2019 г. цената за потребителите на ЧЕЗ нараства с 2,90 %, за клиентите на EVN – с 2,97 %, а за ЕНЕРГО-ПРО – с 2,80%. Крайните цени за битовите потребители на регулиран пазар се увеличават средно с 2,90 %, с включени цени на електроенергията и мрежови тарифи.

Цената на природния газ е основен ценообразуващ елемент и формира 60-70 на сто от крайната цена на топлофикационните услуги на дружествата. След прилагане на ценообразуващия модел, средното увеличение на цените в сектор „Топлоенергетика“ за цялата страна е около 3,53%.

За клиентите на „Топлофикация София“ ЕАД цената на топлинни услуги нараства с 3,06%, за потребителите в Пловдив – с 7,40 %, в Плевен – с 6,03%, в Бургас – с 7,36 %, във Варна – с 1,90 %, във Велико Търново – с 6,62 %. След направените преизчисления КЕВР намали значително първоначално предвиденото увеличение за потребителите на „Топлофикация Разград“ – от 17,53% то става 8,59%. Съществена е корекцията на цената на услугите и за абонатите на „Топлофикация Враца“ – вместо предвидено увеличение от 7,52 % утвърдената цена е увеличена с 3,84 %. За клиентите на „Топлофикация Габрово“ увеличението е намалено от 12,53% – на 9,93 %.

Основната причина за увеличението на цените на парното е повишената доставна цена на природния газ съгласно договора с „Газпром“. Комисията отчете и промените на цената на синьото гориво през периода 1.07.2018 – 30.06.2019 г.

„Определените от Комисията цени се основават на ясна икономическа логика. В своите решения енергийният регулатор се ръководи от четири основни принципа – прозрачност, устойчивост на решенията, законосъобразност и справедливост“, заяви председателят на КЕВР доц. Иван Иванов.