дом Политика Вижда се краят на лутането по държавните и общински администрации

Вижда се краят на лутането по държавните и общински администрации

717
ДЯЛ

Държавата най-накрая прилага адекватни мерки за справяне с конфликта между администрацията и обществото, когато се наложи изваждане на документация.

60 законови промени задължават общини и национални агенции да обменят информация, получавайки достъп до системите на всяка една от тях.

Така хората се лишават от „удоволствие“ да обикалят от гише на гише, за да си издават до 12 удостоверения.

Промените влизат в сила от средата на 2018 година, като така се смята, че комуникацията между всички замесени страни ще се облекчи значително.

Източник: Nova