дом Други Всеки може да спечели 50 бона от лотарията на НАП

Всеки може да спечели 50 бона от лотарията на НАП

686
ДЯЛ

Всички касови бележки, издадени след 1 януари 2017 г., ще могат да бъдат регистрирани в стартиращото второ издание на лотарията на НАП. Голямата награда на играта е 50 000 лева.

Всеки месец един щастливец, регистрирал касова бележка, ще получи 2000 лв., а всяка седмица някой ще печели и предметна награда на стойност приблизително 1000 лв.

Двойно по-голям шанс за спечелване на награда ще имат участниците, които са плащали с банкова карта и освен касовата си бележка, са запазили и
регистрирали бележката от ПОС терминала.

В лотарията може да участва всеки гражданин, навършили 14 г., който регистрира фискалните си бонове в интернет на специално създаден за целта сайт. Данните, които трябва да бъдат въведени за участие, са стойността на покупката, датата и
часът на издаване, без ограничения за минимална или максимална стойност на покупките.

В приключилата в края на 2016 г. лотария са регистрирани над 51 млн. касови бележки на стойност над 670 млн. лв.