дом Наблюдател Далавера ли е? Кмет продава археологически паметник за 1,2 млн. лева, кмет...

Далавера ли е? Кмет продава археологически паметник за 1,2 млн. лева, кмет го откупува за 4,3 милиона!? Пловдивчани плащат…

4497
ДЯЛ

„Ако това се беше случило в една фамилия, която държи на авторитета си, човекът продал имота за 1 милион лева, а после принудил тази фамилия да си го върне срещу сумата от 5 милиона, щеше да бъде обявен за „черната овца“ на тази фамилия и до края на живота му щяха да му дават само джобни“, заяви Иван Симеонов, който настоява след името му да пишем „данъкоплатец от район Южен“.

Данъкоплатецът Симеонов коментира предложението на общинските съветници от Постоянната комисия по Устройство на територията и жилищната политика, което е входирано на 7 ноември в Общинския съвет в Пловдив. Групата предлага на предстоящото заседание на разпоредителния орган да се вземе решение, с което да се позволи на Община Пловдив да закупи от софийската фирма „Младост Алфа“ имот в центъра на Пловдив, който е археологически паметник, на цена от 4 303 000 лева, без ДДС. Кметът Иван Тотев да сключи договор за покупка-продажба. Сумата да бъде преведена на два транша, а всички всички данъци и такси по сделката да се платят от Общината, гласи проекто-предложението.

„Имотът е в обхвата на визията на община Пловдив за изграждане на площадното пространство на площад „Централен“, се посочва в мотивите.

Как така археологическият паметник е в ръцете на частника?

Резонен въпрос. „Озовал се е в ръцете на частниците по волята на бившия кмет Иван Чомаков. За скромните 1,2 млн. лева“, споделя пред Plovdiv168.com общински съветник.

„Историята на една далавера“, така пък анонсира случилото се известният пловдивски общественик инж. Александър Константинов.

Вижте как я описва той:

„През 2003-та  година, тогавашния кмет на града д-р Чомаков предлага на Общинския съвет да се продаде общински терен от 5 634 кв.м. на фирмата „Младост Алфа”ЕООД – фирмено дело 7735/ 2002год. регистрирана в София, за скромната сума от 1 240 200лв. Терена е на Централния площад на града и представлява археология на древния Форум.  За да защити интересите на града, кмета записва в Решение № 445/ 18.09.2003год. следните изисквания към купувача:

На това място ще се изгради бизнес сграда с инвестиции от 5 647 700 евро. В приземния етаж на сградата ще се изгради подземен музей на стойност от минимум 1 000 000 евро за реставриране, консервиране и експониране на археологията.

Освен това, купувачът ще финансира всички разходи на Регионалния археологически музей Пловдив за пълно разкриване на паметниците на културата на терена.

Фирмата поема и всички разходи за експлоатацията и охраната на бъдещия подземен музей.

За да се гарантират поетите ангажименти, фирмата прави ипотека в полза на общината, която пада след реализация на инвестициите.

За това решение гласуват само 29 съветника от тогавашното мнозинство от СДС и НДСВ.

Областния управител по това време – Гьока Хаджипетров, атакува решението в Административния съд, защото по закон всички археологически находки са паметници на културата – публична държавна собственост. След доста време съдебната система решава казуса по нашенски. Археологията е държавна собственост, но терена е общинска и може да бъде продаден на частна фирма. Къде свършва държавната собственост и къде започва общинската не става ясно.

Фирмата става собственик на терена и може да строи само след съгласуване на проекта с Института за паметници на културата.  След това настъпва дълъг период на мълчание и бездействие. Общината не си търси правата по този договор, а фирмата не изпълнява поетите ангажименти.

През 2012 година фирмата иска промяна на ПУП-а на терена, като предлага да се обедини паркинга пред хотела, който е общинска собственост с техния терен в общ парцел. Следват няколко решения на Общински съвет, с който това става факт. Решение № 514/20.12.2012год. ; Решение № 280/ 01.08.2013год.; Решение № 318/ 09.10.2014год.

Любопитна подробност в последното решение, е че в договора общия парцел е оценен на 4 057 400 лв., от които частта на общината е 1 327 300 лв., а частта на фирмата е 2 730 100 лева. За ипотеката при продажбата на терена няма дума, няма дума и за обещаните инвестиции за музей.

Следва едно много съдбовно за този парцел решение. С Решение № 98/ 02.04.2015год. парцелът се преобразува от публична общинска собственост в частна и вече може да бъде продаван, заменян или купуван. Така вече трапезата е подредена и може да се пристъпи към консумация.

Следват три решения на Общински съвет Пловдив – Решение № 554/ 22.12.2016год.; Решение № 230/ 11.07.2017год. и Решение № 269/ 01.08.2017год.  С тези решения се създава специална общинска комисия, която да води преговори с частната фирма и да постигне приемлива за общината цена за закупуване на тяхната част. Това е възможно по две причини – първо общината и фирмата са съсобственици в общ парцел и второ терена е частна общинска собственост.

Стигаме до финала – комисията предлага на Общински съвет Пловдив общината да закупи терена за скромната сума от 4 303 000 лева, почти четири пъти по скъпо отколкото го е продала на същата фирма преди 15  години. Предложението идва от група общински съветници и много ми напомня едно друго предложение преди 11 години за създаване на фирма за участие в капитала на панаира. Така се избягва персоналната отговорност на кмета или администрацията.

За инвестициите от 2 000 000 лева поети, като ангажимент в музей на Форума е вече забравено, а и разликата от почти 3 млн.лв. си я бива.  Общо  резултата за фирмата е – отървава се от един труден терен и печели почти 5 милиона от тази сделка. За общината остават около 3 млн.лв. загуби и бъдещи инвестиции за археологията на Форума. Остава и съветниците да се съгласят и да гласуват предложението“.

Точка 13 в дневния ред на днешното заседание на Общинския съвет в Пловдив гласи: „Вземане на решение за придобиване от страна на община Пловдив чрез покупко- продажба на недвижим имот с идентификатор 56784.521.1297 с площ 5634 кв.м, който ПК съответства на УПИ II – археология и обществени дейности, кв. 125 по плана на Централна градска част – Пловдив, собственост на ‘Младост Алфа’ ЕООД“.

На снимката: Теренът. Малката снимка е от Уикипедия

Plovdiv168.com