дом Общество Демографският срив продължава, въпреки 6504 новородени през 2017

Демографският срив продължава, въпреки 6504 новородени през 2017

497
ДЯЛ
Пловдив е намалял с 1777 души за година

Въпреки положителните тенденции в раждаемостта в Пловдив, статистиката продължава да говори за сериозен демографски срив.

За изминалите близо 30 години Пловдивска Област е намаляла приблизително със 100 000 души, което се равнява на повече от 1/8 от населението в областта.

За 2017 година за пръв път са проплакали 6504 бебета, което е с около 50 повече от предходната година.

И все пак за периода януари-декември 2017 негативният прираст на населението е 1777 души.

Любопитен факт е, че вече цели 56% от новородените са плод на извънбрачни връзки на родителите.

На национално ниво статистиката показва, че населението на България е 7 050 034 души към 31 декември миналата година. Мъжете съставят 48.5% от популацията, докато жените са 51.5%. Разликата идва от там, че жените обичайно живеят по-дълго от мъжете, докато статистиката при населението до 53-годишна възраст сочи, че у нас има повече мъже.

Средната продължителност на живота в България е 75.6 години, което е подобрение с 0.1%.

Източник: Национален статистически институт