дом Други Изграждат Компостираща инсталация за био отпадъци

Изграждат Компостираща инсталация за био отпадъци

203
ДЯЛ

Днес ще бъде даден официален старт на изграждането на Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими  отпадъци в Северната индустриална зона на Пловдив.

Капацитетът на инсталацията ще бъде 15 000 тона, а целта е да се ограничи депонирането им  за сметка на преработка и превръщане в ресурс, който да се влага обратно в природата.

Проектът се  осъществява  с  финансовата  подкрепа  на Оперативна  програма  „Околна  среда“  2014-2020  г.,  съфинансирана  от  Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет. 

Обща стойност е 9 милиона лева. Строителството трябва да завърши през април следващата година.

Снимка: БТА