дом Други Кандидат-студент се бори за 50 специалности в ПУ, най-възрастният е на 62...

Кандидат-студент се бори за 50 специалности в ПУ, най-възрастният е на 62 година

389
ДЯЛ

Кандидат-студент в Пловдивския университет счупи досегашния абсолютен рекорд с 49 изброени специалности, като посочи 50. Вчера стана ясно първото класиране, приетите могат да се запишат от днес до 14 юли включително, а второто класиране ще бъде обявено на 18 юли.  Най-възрастният кандидат тази година е на 62 г. и иска да учи право, а най-младият е на 18 и се е насочил към софтуерни специалности. На този етап най-високият минимален бал е в специалност „Софтуерни
технологии и дизайн“ – 32,96.

На 16 от обявените 17 приемни изпита са се явили 2189 души, от тях успешно издържалите са 1819, което е 83%.  Получените отлични оценки са 116, от тях 24 са
пълни шестици. Оценки „Много добър“ и „Добър“ са заслужили 1178 кандидати. Със слаб резултат са 370 души. Кампанията по традиция ще приключи през септември с трите тура за 12-те кандидатстващи актьорско майсторство.

Общият брой кандидат-студенти в ПУ „Паисий Хилендарски“ тази година е 4790, което е с 420 повече от миналото лято. Само с оценка от държавен зрелостен изпит за място се борят 2157 младежи. В предварителната сесия през юни изпити положиха 1866 кандидати. От тях 197 получиха отлични оценки – 5,50 и по-високи. Този успех им даде възможност да се запишат като студенти на Пловдивския университет в избраната от тях специалност. Същата привилегия имаха и получилите отлични
оценки от олимпиади, състезания и международни изпити и състезания, които се признават за конкурсен изпит за определени специалности. По този ред записаните като студенти  са 169 души, от тях най-голям брой – 48, са избрали бакалавърската
програма „Софтуерни технологии и дизайн“ на Факултета по математика и информатика.

Ако приетите по първо желание не се запишат, губят право на участие в следващи класирания, предупредиха от вуза. Студенти­те, които са прие­ти по вто­ра, тре­та и
т.н. спе­циал­ност и желаят да уча­с­тват в след­ва­що кла­си­ра­не, трябва да по­да­дат де­кла­ра­ция при ин­спек­то­ра по специалността, в коя­то са прие­ти до мо­мен­та. Некласираните кандидати участват автоматично в следващото класиране и не подават декларации.

Най-желаните

Челно място сред най-предпочитаните специалности в редовна форма на обучение заема бакалавърската програма по „Софтуерни технологии и дизайн“, следвана от „Софтуерно инженерство“, „Право“, „Маркетинг“, „Психология“, „Финанси“, „Предучилищна и начална училищна педагогика“, „Английска филология“,
„Мениджмънт на туристическия бизнес“, „Приложна лингвистика – английски с втори чужд език“, „Счетоводство“, „Педагогика на обучението по физическо възпитание“ и „Стопанско управление“.
Голям интерес има и към новоразкритата специалност „Графичен дизайн с реклама“.
Първото място при най-желаните специалности в задочна форма на обучение е за „Предучилищна и начална училищна педагогика“.
Следват  „Психология“ и „Маркетинг“, а нататък се подреждат „Педагогика на обучението по физическо възпитание“, „Мениджмънт на туристическия бизнес“ и „Софтуерни технологии и
дизайн“.