дом Общество Лятно или зимно часово време? Остава само ден да изберем

Лятно или зимно часово време? Остава само ден да изберем

59
ДЯЛ

Националната позиция дали да изберем лятно или зимно часово време ще бъде изготвена от Министерството на енергетиката.
До 11 октомври всеки, който желае да гласува, може да го направи на интернет адреса: https://euaffairs.government.bg/page.php?c=24&d=15676

Допитването е от съществено значение, за да бъдат взети под внимание мнението и аргументите на възможно най-широк кръг от обществото.

Изборът за лятно или зимно часово време се обсъжда на европейско равнище. Към момента всяка държава-членка трябва сама да избере към кой от сегашните часови варианти ще се придържа в бъдеще.