дом Общество Нова заповед: Въвежда се временна забрана за влизане в България

Нова заповед: Въвежда се временна забрана за влизане в България

268
ДЯЛ

Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде заповед, с която се въвежда временна забрана за влизането на територията на Република България във връзка с разпространението на COVID-19.
Със заповедта се въвежда и ред за поставяне под карантина. Въвеждат се и специални правила по отношение на лицата, осъществяващи предоставянето на стоки и услуги. Това съобщиха от Министерството на здравеопазването.
1. Временно се забранява влизането на територията на Република България на всички граждани на трети страни, през всички гранични пунктове, с въздушен, морски, железопътен и автомобилен транспорт.
2. Временно забранявам влизането на територията на Република България на лица, независимо от тяхното гражданство, които пристигат от следните държави членки на ЕС и страни по Шенгенското споразумение с висок риск на разпространение на COVID-19: Италия, Испания, Франция, Великобритания и Северна Ирландия, Германия, Нидерландия, Швейцария, Австрия, Белгия, Исландия, Лихтенщайн и Люксембург през всички гранични пунктове, с въздушен, морски, железопътен и автомобилен транспорт.
3. Забраните по т. 1 и 2 не се отнасят за:
а) българските граждани, членове на семействата на български граждани, лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на
Република България и членовете на техните семейства;
б) медицински специалисти, медицински научни работници и социални работници, когато целта на пътуването е свързана упражняваната от тях професия;
в) транспортен персонал, ангажиран с превоз на товари, екипажи на въздухоплавателни средства, извършващи търговски въздушен превоз, и друг транспортен персонал при необходимост;
г) чуждестранни официални длъжностни лица (държавни ръководители, членове на правителства и др.) и членовете на техните делегации, както и дипломати, служители
на международни организации, военнослужещи и хуманитарни работници при изпълнение на техните задължения;
д) лица, пътуващи по хуманитарни причини;
е) граждани на държави членки на Европейския съюз и на страни по Шенгенското споразумение (включително Сан Марино, Андора, Монако и Ватикана) и граждани на трети страни, имащи пряко отношение към изграждане, поддържане, експлоатация и осигуряване на безопасността на стратегическата и критичната инфраструктура на Република България;
ж) погранични работници и сезонни земеделски работници.