дом Общество Нови кадри в пловдивската районна прокуратура

Нови кадри в пловдивската районна прокуратура

6
ДЯЛ

Трима младши прокурори встъпиха в длъжност в Районна прокуратура – Пловдив.

Илина Чобанова, Димитринка Русенова и Димитър Костов са назначени с решение на Висшия съдебен съвет след участие в конкурс и задължителното деветмесечно обучение в Националния институт на правосъдието в София.

Чобанова е работила като адвокат и като съдебен помощник в Наказателната колегия на Върховния касационен съд. Русенова е била съдебен заседател и сега започва своя трудов стаж като прокурор, а Костов е работил е като юрисконсулт и разследващ полицай.

На официална церемония тримата положиха тържествена клетва в присъствието на изпълняващата функцията на административен ръководител на апелативната прокуратура Божидара Попова, районният прокурор Чавдар Грошев и неговите заместници.