дом Общество Ново пръскане срещу плевели на железопътни обекти в Пловдив

Ново пръскане срещу плевели на железопътни обекти в Пловдив

177
ДЯЛ
????????????????????????????????????

РП „Енергосекция“ Пловдив към ДП „НКЖИ“ Поделение „Електроразпределение“ София, чрез общинска администрация, уведомяват пловдивчани и всички заинтересовани лица, че в периода от 20-ти май до 7-ми юни, от 8:00 до 16:45 ще се проведе третиране срещу плевели с продукт за растителна защита Наса 360 СЛ.

Ще се третират масиви надлъжно на железопътната линия на отстояние шест метра от главна релса от двете страни в междугарията :

 • Пловдив – Филипово
 • Филипово – Скутаре
 • Тракия – Скутаре път 1
 • Скутаре – Тракия път 2
 • Филипово – Труд
 • Пловдив разпределителна – Крумово път 1
 • Крумово – Пловдив разпределителна път 2
 • Тодор Каблешков – Пловдив път 1
 • Пловдив – Тодор Каблешков път 2
 • г. Пловдив – гара Пловдив разпр. път 1
 • г.Пловдив – гара Пловдив разпр. път 2
 • Пловдив разпр. – Тракия път 1
 • Тракия – Пловдив разпр. път 2

По данни от Разрешителното за употреба, при използване на правилна концентрация и норма, Наса 360 СЛ не е токсичен за пчелите, а карантинния срок е 30 дни.

Настоящото съобщение се изготвя във връзка с ангажиментите на Кмета на общината по реда на „Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности“.

Снимка: Община Пловдив