дом Общество Нов цех за преработка на отпадъци в Община Марица

Нов цех за преработка на отпадъци в Община Марица

84
ДЯЛ
Инвестицията е в размер на 5,5 милиона лева

В Община Марица започва изграждането на ново депо за преработка на отпадъци.

Инвестицията възлиза на 5,5 милиона лева, които в по-голямата си част идват от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“.

Капацитетът на инсталацията за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци ще бъде 6200 тона годишно и ще обслужва население от 30 000 души.

Очаква се проектът да бъде завършен в рамките на 19 месеца.

Източник: БНР