дом Общество Общинските съветници гласуват по-високите си заплати

Общинските съветници гласуват по-високите си заплати

114
ДЯЛ

Пловдивските общински съветници днес гласуват по-висок размер на възнагражденията си с новия правилник за работа на местния парламент.

С готвените промени заплатата на председателя на местния парламент Александър Държиков се увеличава от 1349 лева на 2680 лева. Причината е, че възнаграждението ще се изчислява на базата на 80% от кметската заплата, която е в размер на 3350 лева.

Съветниците също ще получават по-високи внъзнаграждения, тъй като в новия правилник е записано, че те се изчисляват на базата на 15% от заплатата на председателя на ОбС. Тоест за едно заседание те ще получават по 402 лева. Допълнително се начисляват и 2% за участие в заседание на постоянна комисия на общинския съвет.

Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за участието му в заседания на ОбС и в постоянните комисии за един месец не може да бъде повече от 38% от заплатата на председателя на Общинския съвет, тоест не повече от 1018 лева.

Предложението е внесено в ОбС за гласуване от група общински съветници. То е последна точка от дневния ред.