дом Култура Освежават дворовете на детските градини в Пловдив с 200 000 лева

Освежават дворовете на детските градини в Пловдив с 200 000 лева

13
ДЯЛ

Община Пловдив стартира програма за облагородяване дворовете на детските градини под тепетата.

Предвидените средства от бюджета за финансиране на програмата за 2020 година са 200 000 лв. Допустими кандидати, съгласно утвърдените от кмета на Община Пловдив правила, са общински детски градини, находящи се на територията на община Пловдив, които не са включени в проект „Пловдив през 2014–2020 г. – интелигентен, устойчив, желан европейски град” по ОП „Региони в растеж” 2014–2020 и не са в процес на ново строителство.
Фин

Финансирането може да се използва за проектиране и изграждане на нови детски площадки и/или ремонти и сертифициране на съществуващи такива и облагородяване на дворни пространства (вертикална/частична вертикална планировка, полагане на нова или подмяна на съществуваща настилка, оформяне на алеи, озеленяване и др.), като със средствата могат да бъдат изградени близо 50 обекта. Един кандидат може да подаде един проект за финансиране, който може да включва и повече от една детски площадки и/или облагородяване на дворни пространства. Максималният размер на финансовата помощ за подаден проект е в размер на до 70% от допустимите разходи, но не повече от 4 200 лв. с ДДС за един обект, а останалите 30% се съфинансират от детските градини.

Приемът на документи за кандидатстване ще се осъществява в отдел „Образование и бизнес развитие“ към община Пловдив.