дом Общество Отчуждават имоти за две кръгови кръстовища на пътя Пловдив – Асеновград

Отчуждават имоти за две кръгови кръстовища на пътя Пловдив – Асеновград

38
ДЯЛ

Правителството одобри отчуждаването на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на две кръгови кръстовища на второкласния път Пловдив – Асеновград на територията на област Пловдив. Имотите се намират в землището на село Брестник, община Родопи и в землищата на кв. „Горни Воден“ и кв. „Долни Воден“, община Асеновград. Средствата за обезщетяване на собствениците са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Снимката е илюстративна.
Снимка: Pixabay.com