дом Политика От „Закрила на детето“ готвят по-координирана работа между отделните си звена

От „Закрила на детето“ готвят по-координирана работа между отделните си звена

483
ДЯЛ

На Националния съвет за закрила на детето, който се проведе в Пловдив, бяха взети някои решения, касаещи организацията между отделните звена на организацията.

От тази година започват да се правят отчети на национално ниво, както и планове за работа за следващите 12 месеца.

Така всяко от звената на територията на цялата страна ще следва един общ план, чрез който да се предложи по-качествена закрила за нуждаещите се деца.

Една от важните промени е комуникационният механизъм. До момента решаването на всеки един казус – малък или голям, трябваше да се решава с лично присъствие, докато от сега нататък влизат в употреба електронните средства, за да се динамизира работата на социалните служители.

На съвета се реши също, че през 2018 година ще се акцентира и върху съвместната работа с останалите неправителствени организации, грижещи се за деца и младежи в неравностойно положение.

Източник: БГНЕС