дом Криминале Погват берачите на „див“ мурсалски чай

Погват берачите на „див“ мурсалски чай

81
ДЯЛ

РИОСВ Смолян започва проверки на най-големите находища на мурсалски чай в областта – в землищата на град Девин и село Мугла. Проверките са във връзка със заповед на министъра на околната среда и водите, с която за поредна година се въвежда забрана за събиране на лечебното растение от естествените находища, включително за лични нужди.

Регионалната екоинспекция е изпратила писма до местната дирекция по горите, горските и ловни стопанства, на чиято територията има находища от мурсалски чай за осъществяване на контрол, според правомощията им.

Според разпоредбите на Закона за лечебните растения, този, който в нарушение на заповедта събират изкупуват, извършва първична обработка и търговия с билки от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване, се наказва с глоба от 100 до 1000 лв., а юридическите лица – с от 500 до 3000 лв.

Забраната не важи за продажба на билки от култивиран мурсалски чай, която се разрешава след издадено удостоверение от съответната общинска администрация с данни за местонахождение, площ и количество произведените през годината количества билки.

Мурсалският чай е включен в Червената книга на България със статут на застрашен, напомнят от РИОСВ Смолян.