дом Общество Последно класиране в детските ясли и градини в Пловдив

Последно класиране в детските ясли и градини в Пловдив

286
ДЯЛ

При проведеното последно за тази година  класиране в детските
градини на Пловдив са обявени общо 156 свободни места,
съобщават от  Общината.

От тях местата за яслите са 19. За първа възрастова група –
родените през 2017 година, са обявени 41 места.

Свободните  позиции за другите възрасти бяха, както следва:

за втора възрастова група 28,

за трета подготвителна група 35,

за четвърта подготвителна група – 33 свободни места.

За обявените места кандидатстваха общо 447 деца. Най-голям е
делът на децата за яслените групи – 300.

За
всички класирани деца следва записване при директорите на
детските градини и ясли в определения от Графика на дейностите
срок – 21.12.2020 година.

Утвърден е Графикът на предвидените
класирания през 2021 година.  Същият е публикуван в
раздела с „Нормативни документи“.

Следващото класиране е на 26 януари 2021 г.
При подаване на заявления за него, родителите е добре да се
запознаят с обявените свободни места, които ще бъдат
публикувани в срок до 18 януари 2021 г. включително.

Повече информация може да бъде намерена на
страницата на системата за прием на адрес www.dz-priem.plovdiv.bg[1]