дом Други Предават на съд двама за разрушаването на Тютюневия склад на „Одрин „8

Предават на съд двама за разрушаването на Тютюневия склад на „Одрин „8

534
ДЯЛ

 Георги Бранеков и Александър Николич са предадени на съд за незаконно разрушаване на сграда на Тютюнев склад на ул. Одрин № 8. Окръжна прокуратура-Пловдив внесе обвинителен акт спрямо Георги Бранеков. Между 20 декември 2013 г. и 9 февруари 2016 г., мъжът е бил представител , а от 15 юли 2015 г. и  управител на фирма „Одрин 8“ ЕООД-Пловдив. 37-годишният мъж в съучастие, като извършител с Александър Николич, като подбудител, организирал осъществяване на противозаконна дейност в защитена територия за опазване на културно наследство –
групов паметник на културата – Историческа зона „Филипопол-Тримонциум-Пловдив“, включваща Тютюнев склад – сграда на ул. “Одрин”,  притежаваща и понастоящем статут на единична недвижима културна ценност. Мъжът е знаел, че
нарушава разпоредбите на Закона за културното наследство – престъпление по чл.277а ал.6 във връзка с чл.20 ал.2 във връзка с чл.26 ал.1 от Наказателния кодекс.

Бранеков е предаден на съд и за това, че на 19 ноември 2010 г. в Пловдив, като упълномощен представител на фирма „Одрин 8“ ЕООД, в съучастие като извършител с Александър Николич, като подбудител, съзнателно се е ползвал от преправен
официален документ – Удостоверение, издадено от Министерството на културата, Национален институт за недвижимо културно наследство, като преправката е била, че сградата на ул. „Одрин“№8 не притежава статут на единична недвижима културна
ценност по Закона за културното наследство и че е „извън охранителната зона“ на архитектурно-строителна недвижима ценност „Тютюнев склад“ на ул. „Одрин“ . Престъплението е по чл. 316 във връзка с чл.308 ал.1 във връзка с чл.20 ал.2 в ъв
връзка с чл.26 ал.1 от Наказателния кодекс.

Окръжна прокуратура-Пловдив предаде на съд и Александър Николич, на 46 г., български и сръбски гражданин, за това, че в периода от 27 октомври 2009 г. до 19 ноември 2010 г., като управител на фирма „Одрин 8“ЕООД, организирал осъществяване на противозаконна дейност в защитена територия за опазване на
културното наследство групов паметник на културата – Историческа зона „Филипопол-Тримонциум-Пловдив“, включваща Тютюнев склад – сграда на ул. „Одрин“, притежаваща и понастоящем статут на единична недвижима културна ценност, като е знаел, че нарушава разпоредбите на Закона за културното
наследство. Престъплението е по чл.277а ал.6 във връзка с чл.26 ал.1 от Наказателния кодекс.

Александър Николич е предаден на съд и за това, че в периода от 20 декември 2013 г. до 15 юли 2015 г., като управител на фирма „Одрин 8“-Пловдив ЕООД, и от 15 юли 2015 г. до 9 февруари 2016 г., като изпълнителен директор на „Пи Джей Трейд“,едноличен собственик на капитала на дружество „Одрин 8“ ЕООД, на 4 пъти в
съучастие , като подбудител и помагач, умишлено склонил Георги Бранеков, да извърши престъпление и го подпомогнал чрез съвети и разяснения как, къде и пред кои органи да подаде документи по организиране и осъществяване на противозаконно дейност в защитена територия за опазване на културното наследство.

Николич е предаден на съд и за това, че на 4 октомври 2010 г. , като управител на фирма „Одрин 8“ЕООД, съзнателно се е ползвал от преправен официален документ – Удостоверение, издадено от Министерството на културата, Национален институт за
недвижимо културно наследство, като преправката е била в частта на съдържанието, че Сградата на ул. „Одрин“№8, кв.165, пл.№610 в  Пловдив не притежава статут на единична недвижима културна ценност по Закона за културното наследство и че е
„извън охранителната зона“ на архитектурно-строителна недвижима ценност „Тютюнев склад“ .

Той  е предаден на съди за това, че на 19 ноември 2012 г. умишлено склонил Георги Бранеков, като извършител и като пълномощник на фирма „Одрин 8“ ЕООД, чрез съвети и разяснения как и пред кои органи да се ползва от преправен официален
документ, че Сградата на ул. „Одрин“№8 не притежава статут на единична недвижима културна ценност по Закона за културното наследство и че е „извън охранителната зона“ на архитектурно-строителна недвижима ценност „Тютюнев склад“ на ул. „Одрин“.

По делото са призовани 34 свидетели, извършени са строително-техническа, компютърна и графологична експертизи, приложени са протоколи за претърсвания и изземвания, справки за фирми, копия от документи и др. Установено е, че на мястото на разрушената сграда е било предвидено изграждане на многоетажен хотел с подземни паркинги и гаражи, както и други обслужващи сгради.