дом Култура Ректорите на АМТИИ и АУ в ръководството на Съвета на ректорите

Ректорите на АМТИИ и АУ в ръководството на Съвета на ректорите

101
ДЯЛ

2-ма пловдивски професори бяха избрани в ръководството на Съвета на ректорите, организацията оглави проф. Анастас Герджиков, ректор на Софийския университет.

Проф. д-р Тони Шекерджиева – Новак, ректор на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив /АМТИИ/ оглави Етичната комисия към Съвета на ректорите на висшите училища в България.

Ректорът на Аграрния университет – Пловдив проф. д-р Христина Янчева бе избрана в Управителния съвет на организацията, която вече 27 години обединява ръководствата на всички български университети с различни полета на обучение и научни дейности, с различни мащаби и място в световната листа на университетите.

Председател на Съвета на ректорите е ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. дфн Анастас Герджиков. За негови заместници са избрани ректорът на Русенския университет „Ангел Кънчев“ – чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев и проф. дпн Галя Христозова, ректор на Бургаския свободен университет.