дом Политика Ремонтират „Кукленско шосе“ за 5 милиона лева

Ремонтират „Кукленско шосе“ за 5 милиона лева

730
ДЯЛ
Проектът ще се финансира в две бюджетни години

Община Пловдив вкарва в ход събирането на оферти за поредната голяма обществена поръчка, касаеща инфраструктурата в града.

Кукленско шосе“ предстои да бъде ремонтирано в следващите две бюджетни години, като предвидените средства за инвестиране ще бъдат 4 983 000 лева без ДДС.

Това включва изготвяне на технически инвестиционен проект, строителство на велоалеи и асфалтиране на тротоари от улица „Даме Груев“ до табелата за край на града по булевард „Кукленско шосе„.

Срокът за подаване на документи за кандидатстване е 20 април 2018 година.