дом Общество РИОСВ ще чистят туристическа пътека Бачково-Марциганица

РИОСВ ще чистят туристическа пътека Бачково-Марциганица

547
ДЯЛ
Инициативата е по повод Световния ден на Земята

Днес в резервата „Червената стена“ ще провежда традиционното почистване по повод Световния ден на Земята, организирано от РИОСВ.

Общата площ на парка е 3029 ха, като в него се развиват близо 650 растения, включени в Червената книга на България.

Туристическата пътека Бачково-„Марциганица“ е сред най-важните за биологичното разнообразие в страната ни и затова е изключителна отговорност на всеки един от нас да я пази чиста.

Източник: БНР