дом Политика Съветник поиска кметът Тотев да се отчете пред пловдивчани! Важни проекти били...

Съветник поиска кметът Тотев да се отчете пред пловдивчани! Важни проекти били пред провал

2435
ДЯЛ

Кметът на Пловдив Иван Тотев да се отчете пред пловдивчани за изпълнението на програмата за управление, това поиска Иван Петков -общински съветник от ППГОС на Българската социалистическа партия.
„В началото на всеки Ваш мандат сте предлагали на Общинския съвет своите управленски програми, а именно за периодите 2011 – 2015 г. и за 2015 – 2019 г. Според ЗМСМА Вие сте длъжен до 31 януари всяка година да отчитате изпълнението на тези програми. Реално, до края на този месец трябва да приемем Вашия шести отчет, но досега нито един не е приет с решение на Общински съвет. Те дори не са и публични, т.е. дори и гражданите няма как да направят проверка на изпълнението на Вашите ангажименти“, твърди Петков.
В питането си до кмета, той посочва някои емблематични проекти в програмата на Тотев, но не са реализирани до момента. А и най-вероятно няма да бъдат реализирани до края на втория му мандат, смята общинският съветник.
„Обръщам внимание, че някои от проектите се дублират във Вашите програми:
Изграждане на „Модър – Царевец“, Разширение на бул. „Марица – Север” до Марица гардънс, Разширение на бул. „Пещерско шосе” от бул. „В. Априлов” до Околовръстно шосе, Разширение на бул. „Пещерско шосе” до Околовръстното шосе, Разширение на бул. „Голямо Конарско шосе” до пътен възел Царацово, Реконструкция и разширение на ул. „Полет”, Разширение на бул. „Стамболийски” до бул. „Кукленско шосе”, Продължение на бул. „Освобождение” до бул. „Цариградско шосе” и др.
След елементарна проверка можем да кажем, че Общината не изпълнява поне десет свои ангажименти. До края на този мандат остават по-малко от две години, а за някои от обектите нямаме дори проекти. В повечето от случаите има и много отчуждителни процедури на частни имоти“, посочва Иван Петков.
Той отправя два въпроса към кмета на Пловдив: „Ще представите ли отчета си за 2017г. на публично обсъждане пред гражданите на Пловдив? Кои от поетите ангажименти във Вашата Програма ще изпълните през 2018 година?“.
Съветникът очаква да получи писмен отговор, който да бъде огласен на следващото заседание на Общински съвет.
Plovdiv168.com