дом Общество Съветниците в Пловдив си гласуваха по 2000 лева месечно

Съветниците в Пловдив си гласуваха по 2000 лева месечно

115
ДЯЛ

На закрита за гражданите сесия, заради по-строгите мерки срещу разпространението на Ковид-19, общинските съветници на Пловдив увеличиха възнагражденията си. Те приеха новия Правилник за работа на местния парламент, който беше внесен от представители на всички политически сили.

С приетото днес решение заплатата на председателя на ОбС-Пловдив Александър Държиков се увеличава от 1349 на 2680 лева, а съветниците ще получават 15 % от неговото възнаграждение, тоест по 402 лева за всяко заседание на местния парламент. Към тези пари се добавят и по 2% за участие в заседание на постоянна комисия на общинския съвет. Отделно се отпускат и представителни разходи, които са в размер на 40 % от възнаграждението на председателя на ОбС.

На практика това означава, че месечната сума, която общински съветник ще получава, ще е над 2000 лева. В Правилника е записано, че председателя на ОбС получава 80% от възнаграждението на кмета на Пловдив, което е в размер на 3350 лева. „Така са преценили, така си оценяват техния труд“, коментира кметът Здравко Димитров. Той обясни още, че при това положение трябва да се направи така, че да се увеличат приходите в бюджета. Вече се наблюдават положителни тенденции, обяви Здравко Димитров.

От групата на БСП се обявиха против. Председателят Николай Радев призна, че е гласувал „въздържал се“. „Да, популизъм е. Но все пак ние сме избрани от хората и трябва да отговаряме на техните очаквания. Ние оценяваме нашия труд като общински съветници, но смятаме, че сега не е момента за това решение. Не е добро послание за хората“, каза Радев.

С направената днес промяна в Правилника за работа на ОбС се дава възможност и за провеждане на онлайн заседания на местния парламент. Предложението беше прието с 34 гласа „за“, 1 „против“ и 6