дом Други С 12% по-евтино парно в Пловдив, КЕВР гласува новите цени

С 12% по-евтино парно в Пловдив, КЕВР гласува новите цени

204
ДЯЛ

Комисията за енергийно и водно регулиране определи от нови
пределни цени за топлинните дружества, които ползват природен
газ като основен енергиен носител, съобщи председателят на
регулатора Иван Иванов в онлайн обръщение, излъчено на
страницата на КЕВР. 

В решенията е отчетено намалението с 42,78 процента на цената
на природния газ от 1 април 2020 г., съгласно променените
условия по договора за доставка между „Булгаргаз“ ЕАД и ООО
„Газпром експорт“, като са отразени всички настъпили към
31.03.2020 г. промени в котировките.

За потребителите в София цената на топлинната енергия се
намалява с 26,47 процента, във Враца – с 22,52 на сто, в
Пловдив – с 12,11 процента, в Плевен – с 15,65 на сто, в Бургас
– със 17,30 процента, във Варна – с 8,27 на сто. Във Велико
Търново потребителите ще заплащат със 17,54 процента по-ниска
цена на топлинни услуги, а в Разград – с 16,88 на сто. Средното
намаление на пределните цени на топлинната енергия за тези
дружества е в размер на 21,84 на сто, посочи Иван Иванов.

С решението си Комисията утвърди от 1 април 2020 г. и
преференциални цени и премии на електроенергията, произведена
от централи с високоефективно комбинирано производство на
електрическа и топлинна енергия, които използват за основно
гориво природен газ. Средното намаление на цените на
високоефективната електрическа енергия за тези дружества е в
размер на 27,91 процента. Същевременно средната
прогнозна пазарна цена на електрическата енергия се запазва в
размер на 90,49 лв./МВтч.

На закрито заседание КЕВР е приела и решение за цените на
електрическата енергия във връзка с изменението на цените на
природния газ от 1 април, добави Иванов. След извършен анализ
Комисията е решила тези цени да не бъдат изменяни и те да
останат на сегашните си нива. 

В мотивите към решението регулаторът посочва, че
намалението на преференциалните цени и премии на електрическата
енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от
дружествата в сектор „Топлоенергетика“, ще компенсира разходи в
същия размер на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“
към НЕК във връзка с изкупуване от обществения доставчик на
осигуряваните от „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД допълнителни
количества електрическа енергия за регулирания пазар за периода
29.01.2020 г. – 30.06.2020. 

По тези причини не се променя сегашната „цена за
задължения към обществото“ от 19,57 лв./MWh, като не се изменя
и цената на електрическата енергия, посочиха от
КЕВР.