дом Други С 22 милиона лева обновиха 9 обекта край река Марица

С 22 милиона лева обновиха 9 обекта край река Марица

27
ДЯЛ

Приключи изпълнението на проекта за подобряване на градската среда в Пловдив на стойност 22 милиона лева по Оперативна програма „Региони в растеж“. Обектите бяха готови още в началото на годината, но заради извънредното положение се забави отчитането на свършената работа, каза ръководителят на проекта ландшафтен архитект Соня Славчева.

По проекта са реконструирани 9 обекта в карето между река Марица, булевардите „Източен“ и „Княгиня Мария-Луиза“, както и около 40 вътрешноквартални улици, като са благоустроени междублокови пространства и е изградена зона за рекреация покрай реката от Водната палата до моста на Адата. Общата реконструирана площ е 191 декара, отчете ръководителят на проекта.

Община Пловдив е съфинансирала проекта с 600 000 лв., с които са изградени водопроводи и канализационна мрежа по бул. „Марица юг“ и няколко съседни улици, посочи арх. Славчева.

По проекта е отпаднал ремонтът на тротоарите на предгаровия площад, тъй като избраният изпълнител „Пиринстрой – Парсек“ не е успял да подготви проект, който да съгласува в Министерството на културата. Сред причините за провала е и добавянето на пробива под Централна гара, добави ръководителят на проекта.

Наложени са санкции в размер на 5 % за избор на изпълнител на строително-монтажни работи и още 5 % за екип, който да управлява проекта, посочи ландшафтен архитект Соня Славчева.