дом Общество Фондът за устойчиви градове финансира четири големи проекта на Пловдив

Фондът за устойчиви градове финансира четири големи проекта на Пловдив

165
ДЯЛ

Община Пловдив
кандидатства за финансиране на четири инфраструктурни обекта
пред Фонда за градско развитие. Средствата са по
програма „Региони в растеж”, а  инвестиционният
проект „Подобряване и модернизация на градската среда в
Пловдив“ беше представен от градската управа пред лидерите на
политически групи в Общинския съвет.

Проектите, за които Пловдив очаква финансиране от Фонда са
изграждането на подлеза „Модър – Царевец“ и реконструкция на
ул. „Модър“ в участъка от бул. „Коматевско шосе“ до бул. „Хаджи
Димитър“, реконструкция на кръстовище на бул. „Цар Борис III
Обединител“ и бул. „Марица – юг“ или известен като пробива до
Водна палата, реконструкция на ул. „Даме Груев“ в участъка от
надлез „Родопи“ до бул. „Македония“ и нов мост над река Марица,
свързващ районите „Северен“ и „Западен“.

Кметът Здравко Димитров подчерта, че за тези обекти има пълна
проектна готовност, приключили отчуждителни процедури и
строително разрешение. Той добави, че обектите са на обща
приблизителна стойност 60 млн. лв.. и за да
започнат официални преговори с Фонда за получаването на заем за
изграждането им, е необходимо съгласието на Общинския
съвет.

За останалите приоритетни инфраструктурни проекти общината ще
кандидатства за безвъзмездно финансиране през новия програмен
период.