дом Общество Хора със специални нужди от община „Марица“ получават иновативни социални услуги

Хора със специални нужди от община „Марица“ получават иновативни социални услуги

493
ДЯЛ

В село Крислово е обособен център за социални услъги за хора със специални нужди, предоставящ иновативна помощ на 138 души от цялата община.

В проекта са включени лични асистенти, социални работници, психолози и рехабилитатори, финансирани по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014/2020.

От услугите им ще могат да се възползват хора с увреждания, възрастни на 65 години и деца с невъзможност за самообслужване.