дом Общество 3 поколения под 1 покрив – официална статистика за цялата страна

3 поколения под 1 покрив – официална статистика за цялата страна

84
ДЯЛ
Българите живеем на все по-тесни пространства

Бумът на строителството през последните 15 години изглежда още по-нелогичен, след като от Евростат изнесоха данни, че почти в цялата страна под един покрив живеят по 3 поколения.

Средно 41% от българите живеят в пренаселени жилища, докато за Европейския съюз средният процент е 17.

Най-масовият случай е 6- до 9-членни семейства да съжителстват на 60-70 квадратни метра площ.

Още по-притеснителното е, че 60% от младежите между 16-29 години са принудени да живеят при родителите си.

Причината за тези неща се крие най-вече в бедността на региона ни, тъй като в големите градове цените на имотите растат с много по-големи темпове, отколкото заплатите. Така става прекалено трудно на съвременните млади хора да се изнесат от бащиното жилище.

Малко по-добро е положението в селските райони, където „само“ 33 на 100 са хората, пребиваващи в пренаселени домове.

Около 1 200 000 са необитаемите жилища в България. В процентно отношение това са 31 на 100 от всички домове в страната.

Единствената страна в Европейския съюз с по-голям проблем е Румъния, където 49.6% са хората, живеещи в пренаселени жилища. Кипър са в другия край на скалата с 2.4%.