дом Политика Без помощи и надбавки, ако детето спре да ходи на училище

Без помощи и надбавки, ако детето спре да ходи на училище

719
ДЯЛ

Агенцията за Социално подпомагане в Пловдив е взела решение да санкционира родителите, чиито деца трупат неоправдателни отсъствия от час.

Децата и учениците от подготвителните класове до 16-годишна възраст няма да имат право на повече от 5 неизвинени отсъствия, ако родителите им искат да получават социални помощи и детски надбавки.

Към момента сумите зависят от броя деца в едно семейство, но в единичния случай те са 37 лева надбавка за едно дете, а социалната помощ е в граници от 30 до 150 лева, според ред фактори.

Много родители в момента експлоатират децата си, пренебрегвайки училището, но същевременно не се отказват от подпомагането, което им осигурява държавата.

За онези, които смятат, че мярката е прекалено сурова, трябва да кажем, че промяната предвижда тя да се прилага на ежемесечна база. Бързата проверка ще се осъществява, благодарение на общата онлайн платформа на Министерството на Образованието, Агенцията за Социално подпомагане и училищата в града.