дом Общество Бизнесдамата Минчева и екскмет на Куклен на съд ...

Бизнесдамата Минчева и екскмет на Куклен на съд Избрана

909
ДЯЛ

Бизнесдамата Надежда Минчева и Костадин Павлов – изпълняващ длъжността кмет на Куклен към юли 2015 г. застават пред Окръжен съд Пловдив по обвинение за подкупи, търговия с влияние, длъжностно и документни престъпления.

Делото, което стартира в понеделник, е насрочено за разглеждане в разпоредително заседание само с участие на страните Павлов е обвинен в подкуп, търговия с влияние, длъжностно  престъпление и документни престъпления за това, че:

1. През периода месец април-14.05.2013 г. в качеството си на
длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение
-заместник-кмет на община Куклен, изпълняващ длъжността „Кмет“,
чрез Ангел Ярев е приел подкуп от 3000 лева от Надежда Минчева,
за да я уреди с поръчка за доставка на храни в детска градина и
домашен социален патронаж.
2. На 14.05.2013 г Костадин Павлов е превишил властта и правата
си по Закона за обществените поръчки, като е отворил пликовете,
съдържащи ценовите оферти на участниците, запознал се е със
съдържанието им, сверил ги е с ценовата оферта на „Надежда –
2000“ ЕООД – фирмата на Минчева, която му е дала подкупа.

Така тя била облагодетелствана в спечелването на поръчка от 74
327 лева, представляващи стойността на едногодишен договор по
обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти
за Обединено детско заведение – Куклен и за Домашен социален
патронаж – Куклен“.
3. На 14.05.2013 г Павлов е скрил чужди документи – ценови
предложения на „Надежда – 2000“ ЕООД, внесени от Надежда
Минчева в Община Куклен по обществена поръчка с предмет
„Доставка на хранителни продукти за Обединено детско
заведение-гр.Куклен и за Домашен социален патронаж-гр.Куклен“,
с цел да причини другиму – на „Петров комерс“ ЕООД-гр.Пловдив,
„ВВВ-Дистрибуция и логистика“ ЕООД – Асеновград и „ЕС ЕНД ДИ
Корпорейшън“ ЕООД – Пловдив вреда и да набави за себе си и за
„Надежда-2000″ ЕООД облага – престъпление по чл.319 от НК
/документно престъпление – укриване на документи/.
4. На 10.06.2014 г. Павлов е приел от Надежда Минчева чрез
Ангел Ярев, дар-пари в размер на 1200 лева, за да упражни
влияние върху юриста Айтен Салим, член на комисия за провеждане
на процедура за възлагане на обществена поръчка, във връзка със
службата му.

Надежда Минчева е обвинена в предлагане на подкуп на длъжностно
лице и търговия с влияние за това, че:
1. през периода м.април-14.05.2013 г е дала дар-пари в размер
на 3000 лева на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно
положение – Костадин Павлов.
2. На 10.06.2014 г. е дала втори подкуп в размер на 1200 лева
пак на Павлов.

Най-тежкото, предвидено от Закона, наказание за престъпленията,
в които Павлов е обвинен и лишаване от свобода от три до
петнадесет години, глоба до двадесет и пет хиляди лева,
конфискация на до една втора от имуществото на виновния и
лишаване от право да заема определена длъжност и да упражнява
определена професия или дейност.

Надежда Минчева пък може да получи присъда лишаване от свобода
до десет години и глоба до петнадесет хиляди лева.

Павлов и Минчева са с мерки за неотклонение „парична гаранция“
в размер на по 4 000 лева.