дом Други Данъчна и чистачка от НАП в престъпна схема ...

Данъчна и чистачка от НАП в престъпна схема Избрана

635
ДЯЛ

Данъчната Нели К. /43/ и чистачката в НАП Пловдив Фанка Д. /48/ застават пред Окръжен съд Пловдив днес по обвинение в престъпна схема за точене на пари за здравни осигуровки.

Като главен специалист в Дирекция Обслужване в сектор Прием и обработка на декларации и предоставяне на услуги и информация към ТД на НАП – Пловдив Нели К. е откраднала 2691 лева, дадени й за здравни вноски от 7 души, според обвинението.

По делото е установено, че Нели К. е получила различни суми пари – от 50 лв. до 800 лв. на ръка от седем лица, които били нейни познати, като обещала да им плати здравните вноски, но не ги внесла, а задържала и похарчила сумите за лични нужди.

В служебните задължения на Нели К. не е било включено събирането и съответно внасянето по сметка на НАП на вноски за здравно или социално осигуряване.

В същото време Фанка Д., която работела на длъжност – хигиенист в ТД на НАП-Пловдив, е дала, а Нели К. е приела като дар общо 5 980 лева, срещу което Нели К. заличила неплатени вноски в информационната система на НАП и издала удостоверения за непрекъснати здравноосигурителни права на 21 лица.

Чистачката е изхарчила 4940 лева, които различни хора са й дали да им плати здравноосигурителните вноски, но тя не го е направила.

По делото са разпитани над 50 свидетели.

Нели К., на 43 г., е предадена на съд за това, че през периода от 1 януари 2014 г. до 10 ноември 2015 г. в Пловдив, при условията на продължавано престъпление, е присвоила чужди движими вещи, които владеела – пари на обща стойност 2 691
лева, предоставени й от седем лица за заплащане на задължения за здравно-осигурителни вноски – престъпление по чл. 206 ал.1 във връзка с чл.26 ал.1 от Наказателния кодекс.

Нели К. е предадена на съд и за това, че през периода от 4 ноември 2015 г. до 28 декември 2015 г., в Пловдив, при условията на продължавано престъпление, в качеството й на длъжностно лице – „Главен специалист“ в Дирекция „Обслужване“ в
сектор „Прием и обработка на декларации и предоставяне на услуги и информация“ към ТД на НАП-Пловдив е приела дар – пари на обща стойност 5 980 лева от Фанка Д., които не й се следват, за да наруши службата си и да промени здравноосигурителния статус на 21 лица, като отрази в Системата за управление на
приходите на Националната агенция по приходите, че са заплатили дължимите здравно-осигурителни вноски, без да е извършено плащане и без да са представени документи за него – престъпление по чл. 301 ал. 2 във връзка с ал.1 във връзка с
чл.26 ал.1 от Наказателния кодекс.

Фанка Д., на 48 г., е предадена на съд за това, че през периода от 4 ноември 2015 г. до 28 декември 2015 г. в Пловдив, при условията на продължавано престъпление, противозаконно е присвоила чужди движими вещи, които е владеела – пари на обща
стойност 4 940 лева, предоставени й от различни лица, за заплащане на задължение за здравно-осигурителни вноски, които не заплатила, а предала парите в подкуп на обв. Нели К. – престъпление по чл. 206 ал.1 във връзка с чл.26 ал.1 от
Наказателния кодекс.

Фанка Д. е предадена на съд и за това, че от 4 ноември 2015 г. до 28 декември 2015 г., е дала дар – пари на обща стойност 5980 лева на Нели К., в качеството й на длъжностно лице, за да промени здравноосигурителния статус на различни лица, като отрази, че са заплатили дължимите здравноосигурителни вноски, без да е извършено плащане – престъпление по чл. 304, ал.2 във връзка с ал.1 във връзка с чл.26 от Наказателния кодекс.

Най-тежкото, предвидено от закона наказание за извършените от обвиняемите престъпления е лишаване от свобода до осем години и глоба до 10 000 лева, като за Нели К., тъй като е извършила престъплението подкуп в качеството си на длъжностно лице, се предвижда и лишаване от права да заема държавна или обществена
длъжност и да упражнява определена професия.