дом Други Никола Папазов избран за шеф на „Инсинератор Пловдив“ ...

Никола Папазов избран за шеф на „Инсинератор Пловдив“ Избрана

677
ДЯЛ

С 26 за, 2 против и 7 въздържали се ОбС гласува бившият изпълнителен директор на Свободна зона АД инж. Никола Папазов да оглави новоучреденето еднолично търговско дружество с ограничена отговорност Инсинератор Пловдив ЕООД.

Той ще управлява дружеството до назначаването на конкурс за постоянен управител.

Името на Папазов бе предложено на микрофон от зам.-кмета по икономика Розалин Петков.

Дружеството се създава с 50 000 лева капитал на община Пловдив, която е и едноличен собственик.

Дейността му е приемане, транспортиране, складиране и съхраняване на болнични отпадъци, обезвреждането им чрез екобезопасно изгаряне с инсинератор, депониране на генерирани отпадъци от дейността на инсениратора и други.

Снимка: „Пловдив онлайн“