дом Други Касиерка в поща и банка свива над 200 бона ...

Касиерка в поща и банка свива над 200 бона Избрана

820
ДЯЛ

Антония Василева обжалва 6 години затвор при първоначален строг режим пред Апелативен съд Пловдив.

Присъдата е наложена от Хасковския окръжен съд, с нея Василева  е лишена и от правото да заема държавна или обществена дейност, свързана с ръководство, контрол и стопанисване на публично имущество, както и лишаване от правото да упражнява професия или дейност, свързана с пазене, управление, контрол и отчитане на чуждо имущество срок от 10 г.

Антония Василева е призната за виновна в това, че на неустановени дати в периода 26.11.2011 г. – 2.02.2012 г. в Хасково, при условията на продължавано престъпление в качеството й на длъжностно лице касиер в РУ „Български пощи“ ЕАД – Пловдив, Областна пощенска станция – Хасково, присвоила чужди пари – сумата от 7364,96 лв., собственост на „Български пощи“ ЕАД, поверени й да ги пази и управлява – престъпление по чл. 201, вр. чл. 26, ал.1 и чл. 58а ал.1 вр. чл. 54 от НК.

Със същата присъда Антония Василева е призната за виновна и в това, че за периода 7.3.2005 г. – 24.06.2011 г. в Хасково при условията на продължавано престъпление, в качеството й на длъжностно лице касиер на банково гише в РУ „Български пощи“
ЕАД – Пловдив, Областна пощенска станция – Хасково, присвоила чужди пари – сумата от 191 781,85 лева, поверени й да ги пази и управлява, като не отчитала суми в системата на банката, теглила суми и закривала спестовни влогове и срочни депозити, открити на различни лица, като длъжностното присвояване е в
големи размери – престъпление по чл. 202, ал.2 т.1, вр. чл. 201, вр. чл. 26 вр. ал.1 и чл. 58а ал.1 вр. чл. 54 от НК.

Със същата присъда Антония Василева е призната за виновна в това, че за периода 7.03.2005 г. – 15.06.2011 г. в Хасково при условията на продължавано престъпление в качеството й на длъжностно лице касиер в РУ „Български пощи“ ЕАД – Пловдив,
Областна пощенска станция – Хасково, в кръга на службата си съставила неистински частни документи /нареждане-разписки, вносни бележки и договори за срочни депозити/ и ги употребила, за да докаже, че съществува, както и че е прекратено правно отношение между „Българска пощенска банка“ АД – София и частни
лица – престъпление по чл. 310 ал.1 вр. чл. 309 ал.1 вр. чл. 26 ал.1 и чл. 58а ал.1 вр. чл. 54 от НК.

Със същата присъда Антония Василева е призната за виновна и в това, че за периода 12.07 2011 г. – 15.02.2012 г. в гр. Хасково при условията на продължавано престъпление, представяйки се за длъжностно лице – банков служител в „Юробанк“ и „Еф Джи България“ АД – клон Хасково, както и в „Сибанк“ ЕАД – клон Хасково с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и поддържала заблуждение у частни лица, като причинената вреда на обща стойност 38 580 лева е в особено големи размери, представляваща особено тежък случай – престъпление по чл. 211, пр.1, вр. чл. 210 ал.1 т.1 вр. чл. 209 ал.1 вр. чл. 26 ал.1 и чл. 58а и чл. 54 от НК.