дом Политика Министерството на финансите похвали Пловдивска община за големия бюджетен излишък

Министерството на финансите похвали Пловдивска община за големия бюджетен излишък

789
ДЯЛ

Министерството изнесе данни, показващи, че средното равнище на бюджетния излишък се запазва в сравнение с предходната година, като отличи работата на управите в София, Варна, Пловдив, Бургас и Ямбол.

Средният дял на приходите в общините за цялата страна е 42,08%, а средното равнище на размера на дълга, като процент от планираните приходи и планираните изравнителни субсидии е 47,12%.

Пловдивска община демонстрира добра финансова самостоятелност, финансова устойчивост, инвестиционна активност, просрочени задължения и поемане на ангажименти за третото тримесечие на 2017 година.

Тези анализи свидетелстват за общото подобряване на облика на Пловдив, като един от най-проспериращите градове у нас.

Източник: Министерство на финансите