дом Общество „Модър – Царевец“ ще глътне 14 млн. лв.

„Модър – Царевец“ ще глътне 14 млн. лв.

234
ДЯЛ
Пазарното проучване на цената на подлеза „Модър – Царевец“, поръчано от община Пловдив, е показало, че цената трябва да е около 14 млн. лв. Предишната обществена поръчка беше обявена при лимит от 12 млн. лв. и се яви само един кандидат, който беше декласиран.

Общината обаче ще обяви новия конкурс пак при таван от 12 млн. лв., защото от проекта ще бъде извадена частта от Южния обходен колектор, която ще бъде реализирана от  ВиК.  „Този път ще намалим обхвата на проекта, ще извадим дейности, които влизат в Южния обходен колектор. Така че цялото съоржение ще струва 14 млн. лв., но реално общината ще изпълни дейности за 12 милиона“, твърди  кметът Иван Тотев.