дом Наблюдател Може ли в Пловдив да се построи още един мост за 25...

Може ли в Пловдив да се построи още един мост за 25 млн. лева, нов басейн за 11 млн., нов площад за 12 млн….

3847
ДЯЛ
DCIM100MEDIADJI_0224.JPG

Паралелната реалност и илюзиите

През последните дни в Пловдив сме свидетели на два паралелни свята! Единия е реалния, в който живеят всички. Вторият – в този, в който живеят кметът Иван Тотев и неговите заместници.
Нека най-напред да видим какво се случва в реалния свят.
В края на м. ноември 2017год. събраните собствени приходи от Община Пловдив са 111 млн.лв. или средно по 10 млн. лева на месец. Очакваният резултат в края на годината е около 123 -125 млн.лв. Реалният отчет на бюджета към 31.11.2017 е 205 млн.лв. Прогнозата на Общината е за отчет 235 млн.лв. в края на годината.
В проекта за бюджет 2018 год. са планирани собствени приходи в размер на 142 млн.лева. Или скок с 20 млн.лева! Общо разходите са планирани на 274 млн.лв. или скок с 40 млн.лв.
Това е много трудна и напрегната програма, но все пак близко до реалната. Като прибавим 40 млн.лв. преходен остатък, можем да очакваме планов бюджет от 314 млн.лв. Разбира се, както винаги досега реалния отчет за 2018год. няма да надхвърли 270 млн.лв., което ще бъде ръст от 35 млн.лв. спрямо 2017год. В края на 2018 год. ще имаме отново преходен остатък от 35млн.лв., защото няма възможност да се изпразнят сметките на Общината. Дотук с реалния свят.
В последните си медийни изяви кметът влезе в паралелния свят с бюджет от 366 и повече милиони. Както казва един политик „ Преди избори и след лов се лъже най много”. В момента ние не сме пред избори и не е ясна мотивацията на управляващия екип. Хвърлят се едни милиони като бонбони – нов Мост за 25 млн.лв., нов Басейн за 11 млн.лв., нов Площад за 12 млн.лв., нова Базилика за 15 млн.лв., Ремонт на улици и градинки за 22 млн.лв., Воден проект за 116 млн.лв. и т.н. Всичко гали ухото на обществото, само че никой не казва откъде що дойдат тези милиони.
Сега нека се върнем в реалния свят. Ще изброим проекти, които се обещават от кмета вече 8 години. Подлеза „Модър – Царевец“ за 15 млн.лв., Разширението на бул. „Васил Априлов“ с второ платно, Второто платно на „Коматевско шосе“, Разширението на ул. „Даме Груев“, Ремонта на „Рогошко шосе“, Ремонта на бул. „Христо Ботев“ – северно платно, Разширението на бул. „Ал. Стамболийски“, Разширението на „Пещерско шосе“, Ремонта на „Кукленско шосе“, Разширението на „Голямо Конарско шосе“ и т.н. Това са проекти, които ще решат проблеми на трафика и хората.
Нормално е в програмата на един управляващ екип да има и перспективни проекти, за които ще се работи в няколко мандата.
В момента обаче обсъждаме проекта на бюджета за 2018год. и трябва да приемем една реална капиталова програма с ясни източници на финансиране. Всичко, което е извън тази капиталова програма може да бъде записано в една програма за бъдещето, която ще се решава в следващите 10 години. Общината, със своите финансови ресурси не може да реши тези проблеми и трябва да се търсят други финансови донори.
За да имаме основание за това, Общината трябва да има готови проекти и изчистена собственост, а не с години да не можем да отчуждим няколко частни терена.
Не може да започнем бул. „Северен“ и тогава да открием, че по трасето има частни имоти, не може да спираме пуска на бул. „Шести септември“, защото едни имот пречи на Кръговото. Да не говорим, че за „Модър – Царевец“ се говори от години, а още има 23 частни имота, които пречат на строителството. Същият проблем пречи и на бул. „Васил Априлов“, на „Голямо конарско шосе“, на бул. „Македония“, бул. „Ал. Стамболийски“ и още проекти. Тази работа на общината няма кой да свърши и не може да се сърдим, че на други общини държавата е дала стотици милиони.
инж. Александър Константинов