дом Общество Няма да приемат повече документи за саниране на сгради

Няма да приемат повече документи за саниране на сгради

598
ДЯЛ
Дори сега подадените заявления надхвърлят многократно бюджета по програмата

Община Пловдив сложи официално край на приема на документи за саниране на многофамилни жилищни сгради, тъй като кандидатурите надхвърлят многократно бюджета за програмата.

Оперативна програма „Региони в растеж“ е осигурила около 18 000 000 лева, което се оказва крайно недостатъчно за нужните на Областта.

В момента се търсят инвеститори и финансова помощ, за да бъдат изпълнени поетите ангажименти, но задачата изглежда, че е особена трудна към днешна дата.