дом Общество ОбС облекчава концесионерите, дава 49 дка на „Локомотив“- Пловдив

ОбС облекчава концесионерите, дава 49 дка на „Локомотив“- Пловдив

1127
ДЯЛ

Пловдивският ОбС ще утвърди условията за намаляване на таксите на концесионерите за настоящата година. Това се налага заради тяхната спряна или ограничена дейност във връзка с противоепидемичните мерки по време на извънредното положение от 13 март до 13 май тази гоздина.

До 30-ти септември концесионерите трябва да представят документ, доказващ претърпените от тях финансови загуби на база на същия период през 2019 г, като задължително условие е те да нямат неизплатени такси преди въвеждането на мерките.

Съветниците ще обсъдят финансовия отчет на Фондация „Пловдив 2019“ за първото полугодие на тази година и ще гласуват отпускането на 300 000 лева безлихвен заем за осигуряване патронажна грижа за възрастни хора и хора с увреждания по проект от ОП „Развитие на човешките ресурси“.

В дневния ред на местния парламент за днес е и увеличаване на заплатата на обществения посредник на Пловдив в размер на 60% от възнаграждението на председателя на ОбС. Гласуването е в съответствие с приетите промени в Правилника за работа на съветниците на предишното им заседание

В извънреден порядък се очаква градските старейшини да предоставят 150 000 лева за провеждане на Европейското първенство по колоездене през месец ноември, на което Пловдив ще е домакин.

Друго извънредно предложение предвижда община Пловдив да предостави на „Локомотив“ – Пловдив терен от 49 дка в район „Тракия“ с безвъзмездно право на строеж за следващите 30 години. На терена ще бъдат изградени школа и тренировъчна база.

Общинският съвет ще заседава в Дома на културата „Борис Христов“ при строго спазване на санитарните мерки за сигурност.