дом Общество ОП „Чистота“ провежда кампания за събиране на стари гуми, акумулатори и батерии

ОП „Чистота“ провежда кампания за събиране на стари гуми, акумулатори и батерии

740
ДЯЛ
Идеята има за цел да подобри качеството на околната ни среда

Изминалата зима бе една от най-тежките в екологично отношение за Пловдивска Област, тъй като градът ни бе буквално обгазен от изгарянето на твърди горива от домакинствата и фирмите в региона.

По този повод ОП „Чистота“ организира нова кампания за разделно събиране на отпадъци, която ще продължи в периода 23-27 април между 09:00-17:00 часа на адрес Пловдив, район „Северен“, ул. „Георги Бенев“ №4, площад на „Универсметал“ ООД.

Гражданите се приканват да предадат безвъзмездно старите си автомобилни гуми, негодните си акумулатори и батерии, за да рециклират подобаващо.

За пример в кампанията са дадени цифрите, които се променят при горенето на гуми. В атмосферата се отделят 407% повече хром, 392% олово и 1448% арсен. Всичките тези елементи попадат в последствие в дъждовната вода, с което се замърсява и почвата. Така дефектите върху природата и самите нас са неизбежни и пагубни.