дом Политика Отварят ново социално предприятие в Асеновград

Отварят ново социално предприятие в Асеновград

573
ДЯЛ
Ще бъдат отворени 13 нови работни места

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ е отпуснала 174 000 лева за откриването на ново общинско социално предприятие в Асеновград.

Новите работни места са 13, 11 от които ще бъдат за безработни хора, препоръчани от Бюрото по труда.

Дейността на предприятието ще е свързана с поддръжка на общински сгради, малки инфраструктурни ремонти и поддържане на зелени площи.

Срокът за изпълнение на проекта е 15 месеца, а след него Община Асеновград продължава поддържането му.

Източник: БНР