дом Политика Официално: Бюджетът за 2018 е 323,5 милиона лева

Официално: Бюджетът за 2018 е 323,5 милиона лева

677
ДЯЛ

Общинският съвет в Пловдив официално прие бюджетът за 2018 година с 32 гласа „За“, 3 „Въздържали се“ и 10 „против“.

Градските старейшени вече могат да вкарат в ход идеите си за културно и инфаструктурно развитие.

Към въпросните 323,5 милиона се очаква да бъдат добавени още около 40 милиона лева от различни европейски програми.

Източник: Община Пловдив