дом ТОП 1800 студенти започват учебната година в ТУ-Пловдив, компютрите най-желана специалност

1800 студенти започват учебната година в ТУ-Пловдив, компютрите най-желана специалност

323
ДЯЛ

През учебната 2019/2020 година общо хиляда и осемстотин студенти ще изучават 16 инженерни специалности в Техническия университет – филиал Пловдив. В поредния тридесет и трети прием на ВУЗ-а в бакалавърската степен са се записали към 400 първокурсници в редовна форма на обучение и други 100 ще бъдат приети в платена задочна форма на обучение. Очакват се около 150 студенти да започнат обучение в магистърската степен.

„Най-предпочитаната специалност и през тази кандидат-студентска кампания беше „Компютърни системи и технологии“. Има пренареждане на следващите специалности, като на втора позиция вече е „Дизайн и печатни комуникации“ – каза директорът на ВУЗ-а проф. д-р Въльо Николов.

Новата учебна година ще бъде знакова за висшето учебно заведение, защото по план ще завърши ремонтът на Трети учебен корпус на Техническия университет – филиал Пловдив. Той се помещава в красива сграда, построена през 1899 година, на ул. „Цанко Дюстабанов“ № 8, обявена през 1985 година за архитектурно-строителен паметник на културата. За познавачите на пловдивската история тази сграда е свързана с френския девически католически колеж „Свети Йосиф“. А бъдещето й е свързано с новия Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“. Общата стойност на ремонта на сградата е около 2 млн. лева. Основната част от тези средства са предоставени безвъзмездно от ЕС, а останалите са от републиканския бюджет. В обновената част от сградата на ВУЗ-а ще бъдат създадени и оборудвани с най-съвременна научна апаратура 20 научни лаборатории. Значителна част от научния продукт, създаван тук ще бъде предоставян за нуждите на индустрията в региона и страната. „Целта ни е да подкрепим конкурентоспособността на българските фирми в производството на иновативни продукти с по-висока добавена стойност“ – обясни проф. Николов. Той е категоричен, че обучението в Техническия университет – филиал Пловдив не е лесно, но получените знания и умения, и инженерната диплома, издадена от Техническия университет – София, която е международно призната, са предпоставка, не само за безпроблемно намиране на все по-добре платена работа по специалността за бъдещите инженери, но и за една успешна кариера.