дом Общество EVN ще предложи по- високи цени на тока и на парното от...

EVN ще предложи по- високи цени на тока и на парното от 1.07

366
ДЯЛ

EVN ще внесе в КЕВР предложение за промяна на цените на тока и парното от 1 юли.  От дружеството поясняват, че предложението ще отразява необходимите приходи за обезпечаване на лицензионните задължения на компанията, което включва настъпилите промени в резултат на либерализацията на електроенергийния пазар в България, както и осигуряване на необходимите средства за изпълнение на държавната политика за енергийна ефективност.

По отношение на цената на парното предложението ще се основава на действащата към момента цена на природния газ, като се отчитат отчитане на реалните разходи на компанията към фонд „Сигурност на електроенергийната система“ .